Xin chờ trong giây lát...

Thái Nguyên hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2030

03/12/2020 18:29
Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là “xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”. Đây được xem là định hướng mang tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh không chỉ trong giai đoạn 2020-2025 mà còn có ý nghĩa xuyên suốt cho những giai đoạn tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp.