Gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đóng góp vào bức tranh toàn cảnh của báo chí cả nước, năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan báo chí, những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã tích cực bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, phản ánh chân thực, khách quan, kịp thời các sự kiện, vấn đề diễn ra trên địa bàn, nhất là những vấn đề mang tính phản biện xã hội, qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. Trong năm, các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu cơ quan, địa phương, đơn vị kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin gần 300 vụ việc báo chí phản ánh về những vấn đề tồn tại, hạn chế, hoặc được dư luận xã hội quan tâm; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và trả lời các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới tới đội ngũ những người làm báo trên địa bàn. Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành với sự phát triển của tỉnh, trong đó, tập trung tuyên truyền việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự thống nhất về quan điểm và hành động trong cả hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, các cơ quan báo chí cũng cần tiên phong, đi đầu trong thực hiện chủ trương đúng đắn này, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu đặt ra cho báo chí cách mạng trong giai đoạn phát triển mới./.