Thái Nguyên: Doanh thu từ kinh tế số ước tính gần 26 tỷ USD
Doanh thu từ kinh tế số ước tính gần 26 tỷ USD.

Tính đến ngày 25/10/2022, đã triển khai thành công hóa đơn điện tử cho 7.560 tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, đã có 99,5% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử; số doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh có trên 189.000 hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản, đưa lên 2 sàn thương mại điện tử (Postmart, Vỏ sò) với hơn 1.800 sản phẩm nông nghiệp, tổng số giao dịch gần 15.000 lượt. Toàn tỉnh có trên 317.000 khách hàng sử dụng, với 5.530 điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money. Phấn đấu hết năm 2022, có tối thiểu 60/139 Chợ 4.0 trên toàn tỉnh./.