Thái Nguyên đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở để nâng hạng chỉ số PCI
Cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên rất đồng tình khi tỉnh xây dựng bộ chỉ số DDCI

Thời gian qua, với các giải pháp đồng bộ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Nguyên liên tục được cải thiện và nâng cao. Theo đánh giá, chỉ số PCI đã cho thấy các điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực điều hành và môi trường kinh doanh cấp tỉnh nhưng chưa cụ thể hóa đến các sở, ngành, địa phương. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, áp dụng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) là việc làm cần thiết hiện nay:

Ông Lê Văn Vịnh, Giám Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên cho rằng: “Theo đó, những gì mình thiếu, mình yếu thì phải làm cho tốt hơn để đáp ứng được kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp. Như thế mới thu hút được các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên”.

Bà Bùi Thị Sen, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai cho biết: “Với những kết quả và những điểm chấm thì mới biết được đơn vị mình, địa phương mình đang ở vị trí nào, để từ đó rút kinh nghiệm”.

Trong DDCI, đối tượng đánh giá dự kiến sẽ là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng được đánh giá dự kiến là các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên rất đồng tình khi tỉnh xây dựng bộ chỉ số quan trọng này.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn cho rằng: “Chỉ số DDCI nó rất hay ở chỗ là nó tiếp cận đến tất cả đối tượng, tổ chức kinh doanh, tạo nên tính minh bạch và khả năng thu hút đầu tư trong nội tại của đơn vị, địa phương đó”.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Đề án Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và cấp huyện để sớm đưa vào áp dụng trong thực tiễn. Đây có thể sẽ là điểm cộng quan trọng để chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được thăng hạng.