Chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị và các bạn toàn văn thư ngỏ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ, đồng hành, cùng sự tin tưởng, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp, đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân trong tình hình mới.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về vận động đợt cao diêm ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, phong trào thi đua “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, Nhân dân trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, bằng tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng, với phương châm “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, cùng chung tay, góp sức ủng hộ công tác phòng, chông dịch COVID-19, tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hường do dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Thái Nguyên chung tay vì người nghèo