Thái Nguyên: Các ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thái Nguyên tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 390 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm, tình hình an ninh chính trị ổn định... Về công tác xây dựng Đảng, trong quý II/2022, các cơ quan khối Đảng đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh…Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả năm 2022, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tồn tại trong một số lĩnh vực cần khắc phục trong thời gian tới, như: tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở một số địa phương tại chưa cao; tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công của một số công trình, dự án còn chậm; tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị cơ sở có vụ việc còn chậm; công tác phát triển đảng viên ở một số địa phương, đơn vị còn khó khăn, chưa bảo đảm kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải đề nghị các ngành, địa phương cần đồng hành với tỉnh, quyết tâm để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, tăng cường công tác quản lý báo chí, kịp thời định hướng đối với những vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh, dư luận quan tâm. Đồng chí cầu các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh cần nghiêm túc đánh giá công tác đấu giá, đấu thầu các dự án, quyền sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản đề phát huy những mặt tích cực, kịp thời ngăn chặn, khắc phục những tồn tại, tránh sai phạm mà các địa phương khác đã mắc phải. Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổ chức tiêm vắc - xin mũi nhắc lại đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đề phòng tái bùng phát dịch bệnh./.