thai nguyen 24 ty dong cho vay ve nha o xa hoi
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Bình thực hiện giao dịch tại điểm giao dịch các địa phương. Ảnh: Cẩm Vân

Theo đó, đối với Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015 được phân bổ 20 tỷ đồng; còn lại 4 tỷ đồng là cho Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33/2015. Đối tượng vay theo Nghị định 100 là người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức./.