Thái Nguyên: 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới
Với sự chủ động thực hiện 5 trước, 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch; trong đó, ưu tiên là truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm và dập dịch, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và sự vào cuộc của nhân dân, Thái Nguyên vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian được tính kể từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 số 5999 tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Với sự chủ động thực hiện 5 trước, 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch; trong đó, ưu tiên là truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm và dập dịch, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và sự vào cuộc của nhân dân, Thái Nguyên vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Để tiếp tục chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch, ngoài việc tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ vắcxin ngừa Covid-19, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; trong đó, ưu tiên là khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo công tác phòng dịch được hiệu quả./.