Thái Nguyên 18
Cảm giác: 18
Cao/Thấp: 18/18
Độ ẩm: 73%
mây cụm
Cập nhật: 27-11-2021 07:01:04
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 27/11/2021 00:00 18 mây cụm
Thứ bảy, 27/11/2021 03:00 20 mây cụm
Thứ bảy, 27/11/2021 06:00 23 mây rải rác
Thứ bảy, 27/11/2021 09:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 27/11/2021 12:00 20 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 27/11/2021 15:00 18 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 27/11/2021 18:00 17 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 27/11/2021 21:00 16 mây thưa
Chủ nhật, 28/11/2021 00:00 16 mây thưa
Chủ nhật, 28/11/2021 03:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 28/11/2021 06:00 26 mây cụm
Chủ nhật, 28/11/2021 09:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 28/11/2021 12:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 28/11/2021 15:00 19 mây cụm
Chủ nhật, 28/11/2021 18:00 17 mây cụm
Chủ nhật, 28/11/2021 21:00 16 mây rải rác
Thứ hai, 29/11/2021 00:00 17 mây rải rác
Thứ hai, 29/11/2021 03:00 23 mây rải rác
Thứ hai, 29/11/2021 06:00 27 mây rải rác
Thứ hai, 29/11/2021 09:00 26 mây cụm
Thứ hai, 29/11/2021 12:00 21 mây cụm
Thứ hai, 29/11/2021 15:00 20 mây cụm
Thứ hai, 29/11/2021 18:00 20 mây cụm
Thứ hai, 29/11/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 00:00 19 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 03:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 06:00 24 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 09:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 12:00 20 mây cụm
Thứ ba, 30/11/2021 15:00 18 mây cụm
Thứ ba, 30/11/2021 18:00 17 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 21:00 16 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 00:00 15 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 03:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 06:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 09:00 23 mây rải rác
Thứ tư, 01/12/2021 12:00 18 mây thưa
Thứ tư, 01/12/2021 15:00 16 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 01/12/2021 18:00 14 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 01/12/2021 21:00 13 mây thưa
Thứ năm, 02/12/2021 00:00 13 mây rải rác
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng