Thái Nguyên: Rà soát các dự án khu dân cư
Toàn cảnh hội nghị

Thái Nguyên hiện có 43 dự án đầu tư có sử dụng đất đề nghị xin chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hiện mới có 5 dự án đã hoàn tất các thủ tục, đủ điều kiện trình UBND tỉnh thẩm định theo quy định. Số dự án còn lại đang được xem xét thẩm định.

Tuy nhiên, về trình tự, thủ tục, thực hiện các dự án này vẫn còn một số nội dung chưa được thống nhất, khó khăn vướng mắc về việc bố trí quỹ đất cho xây dựng nhà ở; về vấn đề rà soát danh mục thu hồi đất, chương trình phát triển nhà ở, phát triển đô thị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ ra những vướng mắc, tồn tại thực tế trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất các phương án tháo gỡ để hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đủ điều kiện trình UBND tỉnh thẩm định và xin chấp thuận chủ trương đầu tư, để thực hiện đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát tiến độ, quy trình thực hiện việc đấu thầu, đấu giá đối với các dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát, hướng dẫn các địa phương triển khai các thủ tục, đảm bảo đủ điều kiện trình UBND tỉnh thẩm định trước ngày 20/9, để thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, đấu giá trong tháng 10, nhằm đảm bảo kế hoạch thu ngân sách địa phương trong lĩnh vực sử dụng đất năm 2021./.