Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Thả hoa đăng cầu bình an may mắn.
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Đại đức Thích Thánh Trí, Trụ trì chùa Phúc Long thắp những ngọn hoa đăng.
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Trên mỗi hoa đăng, người dân ghi tên và mong muốn gửi đến người thân yêu những điều may mắn trong năm mới.
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Nhiều bạn trẻ hưởng ứng thả hoa đăng với mong muốn năm mới gia đình được bình an, hạnh phúc, công việc suôn sẻ.
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Các phật tử cầm trên tay hoa đăng trước khi thả xuống hồ với nguyện cầu cho con cái được mạnh khoẻ, học giỏi, chăm ngoan.
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Thả cá phóng sinh.
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm
Nhiều em nhỏ cùng gia đình thả chim phóng sinh.
Thả hoa đăng xuống Hồ Núi Cốc cầu an đầu năm