Tập trung xây dựng chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu Thái Nguyên

8 tháng năm 2021, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng và trung du - miền núi Bắc Bộ đã đạt được những kết quả khả quan như: các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì; thu ngân sách nhà nước 8 tháng của 2 vùng đạt 406,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,25% số thu cả nước; kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 108,62 tỷ USD, chiếm trên 50% cả nước; tốc độ tăng trưởng bình quân 6 tháng của 2 vùng đều cao hơn mức bình quân chung cả nước; trong đó, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng nằm ở nhóm cao nhất cả nước.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, tình hình kinh tế, xã hội 8 tháng đạt được nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước, tính đến hết tháng 8/2021 đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, duy trì ở tốp 4 địa phương có giá trị xuất khẩu cao nhất cả nước; tỷ lệ giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 8/2021: đạt 57% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về vấn đề lập quy hoạch tỉnh, đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc phân tích, đánh giá hiện trạng, dự báo các yếu tố, điều kiện đặc thù của tỉnh; xây dựng xong mục tiêu tổng quát, quan điểm, định hướng phát triển. Hiện nay, đang triển khai xây dựng báo cáo tổng hợp thuyết minh quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050.

Tại hội nghị, các địa phương kiến nghị giải pháp, chia sẻ cách làm hay để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và triển khai kế hoạch đầu tư công trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, đặc biệt là việc giải ngân những tháng cuối năm 2021.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư một số vấn đề liên quan đến việc đẩy nhanh thời gian Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các địa phương, mức vốn trung hạn từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và cơ chế lồng ghép, đối ứng từ ngân sách địa phương để các địa phương có cơ sở cân đối nguồn lực thực hiện, kiến nghị vướng mắc trong quy trình, thủ tục xin ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ cấu lại nền kinh tế để nâng cao tính chống chịu, tính tự chủ, khả năng đối phó, thích ứng với những thách thức có thể xảy ra trong thời gian tới; có giải pháp thúc đẩy, phục hồi kinh tế nhanh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và còn kéo dài, đồng thời tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.