Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông tin nội dung Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIV

Thông tin tại buổi họp báo, Thường trực HĐND tỉnh cho biết kỳ họp thứ 10 diễn ra từ 7-9/12/2022. Tại kỳ họp này, sẽ xem xét, thảo luận đối với 48 báo cáo, tờ trình; dự kiến thông qua 32 dự thảo Nghị quyết (trong đó có 07 nghị quyết thường kỳ và 25 nghị quyết chuyên đề). Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã trao đổi thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm, với mong muốn kỳ họp diễn ra đạt chất lượng cao; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh cũng đã có trao đổi, làm rõ những nội dung mà các cơ quan báo chí quan tâm.

Trên cơ sở nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí phản ánh trọng tâm đối với kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; đối với nhóm các Nghị quyết liên quan đến các dự án, đề án, tuyên truyền rõ việc HĐND tỉnh quyết định về tỷ lệ số lượng dự án nhằm khuyến khích các địa phương áp dụng cơ chế đặc thù, phát huy vai trò của cộng đồng tham gia giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia; nhóm các nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc ban hành Nghị quyết nhằm bảo đảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, tuyên truyền tới đông đảo cử tri và nhân dân về nỗ lực giải quyết kiến nghị của chính quyền; trách nhiệm giám sát của đại biểu HĐND và các cơ quan của HĐND góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong kỳ họp, phản ánh đậm nét về diễn biến của kỳ họp, các phiên thảo luận, phiên giải trình và đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ý kiến phản hồi của cử tri đối với kỳ họp.

Sau kỳ họp, tiếp tục tuyên truyền về kết quả kỳ họp; đồng thời, tập trung tuyên truyền về nội dung của từng Nghị quyết, về các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo thông tin đến cử tri và nhân dân kịp thời, đầy đủ và chính xác, để nhân dân tiếp tục thực hiện giám sát quá trình triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của các cơ quan nhà nước.