tap trung tuyen truyen cac chi thi nghi quyet
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Anh Tuấn)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và nghe đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền vào một số nội dung, như: Kết quả chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại một số nước và tại các diễn đàn thế giới; Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng còn lại; kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; công tác phòng chống bệnh sởi và tay chân miệng...

Đối với công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh về việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, lồng ghép với các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Trung ương, của tỉnh có liên quan. Kết quả sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào địa bàn; tiến độ và công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện lớn trong quý IV năm 2018, như: khánh thành giai đoạn một về việc trùng tu tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia tưởng niệm 60 Liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915, gắn với việc khánh thành công trình cổng Tam quan và 4 km đường Bắc Sơn kéo dài Hồ Núi Cốc; khánh thành và thông xe Cầu Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên, gắn với tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa trà thành phố Thái Nguyên năm 2018.