tap trung tri tue nghien cuu xay dung nghi quyet cua hdnd tinh co chat luong phu hop dieu kien thuc tien cua dia phuong
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Thưa toàn thể nhân dân!

Hôm nay, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý đã đến dự phiên khai mạc kỳ họp. Xin gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Thưa các vị đại biểu!

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực phấn đấu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của đất nước tăng trưởng ổn định, lạm phát được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên có sự chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 15,2% và là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 477.485 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, đạt 52 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của cả nước. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 45,8 nghìn tỷ. Hoạt động xã hội hóa thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 76 xóm, bản chưa có hạ tầng điện lưới quốc gia, được dư luận nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 19,08 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trong cân đối đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 16,1%. Công tác xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm đạt 2%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa thực sự bền vững; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước phục hồi chậm; thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp trong các tháng đầu năm; nguồn lực đầu tư cho hạ tầng y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp so với nhu cầu hiện nay vẫn còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án thực hiện chậm. Việc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương đạt kết quả chưa cao.

Đây là những yêu cầu, thách thức đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận để xây dựng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng đó là:

Một là, xem xét, cho ý kiến về các nội dung quan trọng, liên quan đến những chủ trương, định hướng lớn trong phát triển phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 như:

- Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo;

- Quyết định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020; về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020; xây dựng các tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới; quy định về mức thu, bãi bỏ mức thu một số loại phí, lệ phí; giao số lượng và các chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách làm giáo viên trong các trường mầm non, tiểu học và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn trong các trường mầm non công lập; quy định cụ thể về khoảng cách, địa bàn và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh bán trú; lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng Khu liên cơ quan và Sân vận động của tỉnh.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ thông qua các nội dung mang tính nguyên tắc chung, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 như: Quy chế hoạt động; nội quy kỳ họp; quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chương trình giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2017.

Ba là, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, xây dựng và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách của tỉnh năm 2017; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công; kế hoạch sử dụng đất; về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng năm 2017 của tỉnh.

Bốn là, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2016; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016; báo cáo hoạt động ngân hàng và một số báo cáo chuyên đề khác.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống của các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tích cực phối hợp, nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung của kỳ họp, cơ bản thực hiện đúng chương trình, tiến độ đã đề ra.

Chủ toạ kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực góp phần xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XIII.

Xin trân trọng cảm ơn./.