Tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ của cơ quan dân cử
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, mặc dù diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, bài bản, quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng lòng của nhân dân trong tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, đạt 99,68%, đã bầu đủ 07 Đại biểu Quốc hội khóa 15; 66 Đại biểu HĐND tỉnh khóa 14; 319 Đại biểu HĐND cấp huyện và 4.073 đại biểu HĐND cấp xã, cơ bản đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo dự kiến, phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; chất lượng đại biểu được nâng lên... Toàn tỉnh có 11 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã phải thực hiện bầu cử thêm, giảm mạnh so với nhiệm kỳ trước.

Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, bảo đảm tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 và thực sự là ngày hội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thẳn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần được đánh giá kỹ để rút kinh nghiệm như: Một số tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là ở cơ sở còn lúng túng, chưa thực sự nắm vững các bước chuẩn bị bầu cử và nghiệp vụ về công tác bầu cử; còn có thiếu sót trong việc sử dụng con dấu của Ban bầu cử, Tổ bầu cử; việc thực hiện chế độ báo cáo tại một số đơn vị còn chậm, số liệu chưa chính xác… Trên cơ sở đó, các tham luận tại hội nghị đã phân tích, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử của đơn vị, địa phương mình.

Đồng chí Phạm Thái Hanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên: "Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ đã triển khai hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với UBBC cùng cấp thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và công tác phòng chống dịch. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức được 1893 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, trong đó có 1872 hội nghị tiếp xúc trực tiếp, 21 hội nghị tiếp xúc trực tuyến, với tổng số 130.735 lượt cử tri tham dự. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được vận dụng linh hoạt, đảm bảo người được ứng cử tiếp xúc rộng rãi với cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử, đồng thời đảm bảo các yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định".

Đồng chí Bùi Văn Lương - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên: "Việc lựa chọn nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã và HĐND các xã, phường được BTV Thị ủy, BCĐ bầu cử thị xã, các xã, phường chuẩn bị công phu, bài bản và đúng quy định của pháp luật. Việc thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được Ban thường trực MTTQ các cấp phối hợp triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch và thời gian, phát huy dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh nhấn mạnh, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Bởi vậy, thành công của cuộc bầu cử đã một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thể hiện niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân.

Tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ của cơ quan dân cử
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh phát biểu

Vui mừng với kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí cũng nhận định những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề. Bởi vậy, để triển khai công việc tiếp theo sau cuộc bầu cử, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Thái Nguyên: "Kỳ họp thứ nhất là kỳ họp rất quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét bầu ra bộ máy chính quyền các cấp ở địa phương bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Nhiệm vụ thứ 2 là thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn cấp ủy với nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để kiện toàn các chức danh trong bộ máy chính quyền các cấp. Đảm bảo quy định của Đảng về công tác cán bộ và quy định của pháp luật trong hoạt động bầu cử các chức danh do HĐND các cấp bầu ra".

Đặc biệt, nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu dân cử trong quyết định những vấn đề lớn của địa phương, đất nước và sự tín nhiệm của cử tri, đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dân phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Đằng sau người đại biểu HĐND là hàng triệu cử tri bầu nên, vì vậy vai trò đại diện cho người dân là rất cao, đề nghị các đại biểu quan tâm, chú trọng việc đào tạo kỹ năng và việc thực hiện quyền và trách nhiệm của mình..."

Nhân dịp này, đã có 64 tập thể, 98 cá nhân được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, 28 tập thể và 50 cá nhân được nhận khen thưởng tại Hội nghị. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các tập thể, cá nhân còn lại sẽ được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết cấp huyện.