tap trung nghien cuu dan chu va tich cuc dong gop y kien de xay dung nghi quyet cua hdnd tinh
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Thưa toàn thể nhân dân!

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019; hôm nay, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa 13 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 13 được tiến hành ngay sau khi kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Đây là cơ sở, định hướng để tỉnh Thái Nguyên triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo mục tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Năm 2019 với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức cao; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; công tác thu hút đầu tư đạt được những thành tích ấn tượng. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh ta vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua lập thành tích hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, chào mừng Đại hội Đảng các cấp được tổ chức trong năm 2020.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII được tổ chức trong 3 ngày, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 40 báo cáo, tờ trình và 24 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp trình.

Một là, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; xây dựng và quyết định nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp năm 2020; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Thái Nguyên; phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh; kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2020 và phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kế hoạch sử dụng đất; giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động của tỉnh năm 2020.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về một số quy định của tỉnh về cơ chế, chính sách để thực hiện từ năm 2019 và những năm tiếp theo, bao gồm: Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; quy định nội dung chi, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và học sinh năng khiếu thể thao thuộc tỉnh Thái Nguyên; quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên và một số nội dung khác.

Ba là, tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên; trình kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2020; đồng thời HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo công tác năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020 và các báo cáo khác do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp trình.

Bốn là, HĐND tỉnh sẽ thực hiện các phiên thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Luật.

Kính thưa các vị đại biểu!

Các tài liệu của kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị và đã được gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh theo quy định. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ và tích cực trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 13.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*): Tiêu đề do Tòa soạn đặt./.