Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ từ đầu nhiệm kỳ - đã ps
Toàn cảnh hội nghị

Tại phiên họp này, sau khi nghe các cơ quan chuyên môn trình bầy 6 nội dung báo cáo như: Báo cáo tóm tắt đồ án quy hoạch chung của thành phố Sông Công đến năm 2040; thông qua đề xuất thành lập Cụm công nghiệp Khuynh Thạch, phường Cải Đan; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị số 1 xã Bá Xuyên; các dự án đã có chủ trương đầu tư liên quan đến phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với từng dự án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị thành phố cần quan tâm thực hiện tốt các cơ chế chính sách để tạo đà cho các cụm công nghiệp phát triển. Đặc biệt là làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển./.