Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương
Kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh Thái Nguyên đạt giỏi cấp Quân khu

Qua kiểm tra cho thấy năm 2021, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, Mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt là tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Bình, Phú Lương, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh đạt giỏi.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đoàn kiểm tra yêu cầu LLVT tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong LLVT từ tỉnh đến cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương những năm tiếp theo./.