1819-8-9-thoi-su-trong-tinh-hoan-chinhmxf00-02-12-05still002
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX dự kiến trong 4 ngày, từ ngày 11-14/10/2020. Phiên khai mạc và phiên bế mạc Đại hội sẽ Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Thái Nguyên. Tại hội nghị các Đại biểu đã cho ý kiến vào chương trình Đại hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện. Công tác tổ chức, hậu cần trang trí khánh tiết và một số nội dung quan trong về công tác cán bộ.

Cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng đều đồng tình, nhất trí cao, đồng thời chỉ đạo, gợi mở một số nội dung để tỉnh Thái nguyên tiếp tục hoàn thiện báo cáo. Trên cơ sở đó, tại hội nghị các đại biểu đã nghiêm túc nghiên cứu và đóng góp cụ thể vào chủ đề Đại hội, các khâu đột phá, đặc biệt là các chỉ tiêu tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh cũng như sự phát triển chung của cả nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Từ nay đến thời điểm Đại hội chỉ còn hơn 1 tháng, bởi vậy các thành viên và các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục rà soát lại các dự thảo báo cáo, bảo đảm thống nhất quan điểm, các chỉ tiêu chính để tiếp tục xin ý kiến BTV và trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào ngày 15/9.

Đối với các công tác chuẩn bị Đại hội cần tập trung cao độ để hoàn thành đảm bảo chất lượng tiến độ. Đặc biệt làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ Đảng viên và nhân dân. Tăng cường đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, xấu, độc, xuyên tạc, hoạt động chống phá, kích động của các tổ chức phản động, thù địch. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của địa phương và đất nước./.