Tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin phòng covid-19
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Theo báo cáo của ngành Y tế Thái Nguyên, tính đến thời điểm này, kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng trên 18 tuổi đạt 99,4% số tiêm ít nhất 1 mũi, 99,3% số tiêm 2 mũi, 80,2% số tiêm mũi nhắc lại lần 1 và 74% số tiêm mũi nhắc lại lần 2. Đối với nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi đạt 99,7%, tiêm 2 mũi đạt 99,4% và tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt 73,8%. Tiến độ tiêm cho nhóm từ 5 đến 12 tuổi đạt 90,5% số tiêm ít nhất 1 mũi và 63,7% số tiêm 2 mũi. Tổng số vắc xin tỉnh Thái Nguyên nhận về đến thời điểm này là gần 3.355 nghìn liều và đã sử dụng hết.

Tuy nhiên, Thái Nguyên là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trường đại học với số lượng người lao động, học sinh, sinh viên đến làm việc và học tập nhiều, số chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh khá đông, vì vậy có sự di biến động dân cư lớn, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt có tâm lý chủ quan, không đăng ký tiêm chủng nên gặp nhiều khó khăn khi vận động đi tiêm các mũi nhắc lại.

Tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin phòng covid-19
Tổng số vắc xin tỉnh Thái Nguyên đã nhận là gần 3.355 nghìn liều và đã sử dụng hết.

Để tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thân, trách nhiệm tham gia tiêm chủng, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiêm chủng phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ngành liên quan vận dụng linh hoạt trong việc điều tiết vắc xin, trong đó, cần quan tâm đến khu vực các khu, cụm công nghiệp và các khối trường học./.