Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giới thiệu Thông tư số 01 ngày 14/1/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử; giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 41 ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử; giới thiệu quy trình tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến quy trình giới thiệu, kê khai và xác nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn sử dụng con dấu trong quá trình tổ chức công tác bầu cử; công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; tình huống và phương án nhân sự cụ thể tại địa phương./.