tap huan lai xuong va tim kiem cuu nan nam 2020
Các học viên đang tham gia thực hành kỹ năng điều khiển xuồng trên sông

Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ lái xuồng, sử dụng các phương tiện được trang bị, bơi của lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đồng thời biết vận dụng vật liệu tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão lụt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Tại các buổi tập huấn, hơn 80 học viên đã được các giáo viên truyền đạt các nội dung kiến thức về tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, bảo quản và cách sửa chữa thông thường các loại xuồng cứu hộ, cứu nạn; phương pháp sơ cứu người bị nạn, bị đuối nước. Về phần thực hành, các học viên sẽ được giáo viên trực tiếp hướng dẫn thao tác và kỹ năng điều khiển xuồng trên sông, qua các vật cản và tiếp cận bến; cách ghép bè mảng bằng vật liệu tại chỗ; kỹ thuật bơi cứu đuối, sơ cứu người bị đuối nước.

Kết thúc đợt tập huấn, Ban tổ chức sẽ kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn và các học viên được cấp chứng chỉ. Những học viên này sẽ tiếp tục là nòng cốt về hướng dẫn nghiệp vụ tại đơn vị, địa phương theo tinh thần 4 tại chỗ về phòng chống lụt bão, thiên tai.