Tập huấn kiến thức tuyên truyền phòng, chống ma túy
Tập huấn kiến thức tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Tại hội nghị tập các học viên được nghe các báo cáo viên của Bộ Công an thông tin, trao đổi về triển khai pháp luật phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy; nhận biết các chất ma túy; triển khai thi hành các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Qua đó, nhằm cung cấp, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Thái Nguyên trong tuyên truyền phòng, chống ma túy, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn dân cư.