Tập huấn đóng gói, vận chuyển mẫu bệnh phẩm
Học viên thực hành tại lớp tập huấn.

Học viên tham dự lớp tập huấn đã được cập nhật quy trình đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi, cũng như cách thức xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển mẫu; hướng dẫn phần mềm quản lý mẫu bệnh phẩm trong việc chuyển gửi mẫu và trả lời kết quả...

Kết thúc buổi tập huấn, học viên đã được thực hành các quy trình đóng gói, vận chuyển mẫu một cách an toàn, hiệu quả và một số biện pháp xử lý khi có tình huống phát sinh trong quá trình đóng gói, vận chuyển. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Giám sát và phát hiện các bệnh truyền nhiễm do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ nhằm hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực giám sát và chẩn đoán phát hiện các bệnh truyền nhiễm phục vụ công tác phòng chống dịch./.