Tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển
Công ty CP đầu tư và thương mại TNG: doanh thu đạt trên 3.990 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,3 triệu đồng/ người/ tháng

Từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, các doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh; chăm lo tốt cho người lao động. Cụ thể, 7 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty TNHH Hansol electronics Việt Nam Thái Nguyên đạt trên 145 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước trên 88 tỷ đồng; đối với Công ty CP gang thép Thái Nguyên: doanh thu 7 tháng đầu năm đạt 11.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 12,5 triệu đồng; Công ty CP đầu tư và thương mại TNG: doanh thu đạt trên 3.990 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,3 triệu đồng/ người/ tháng... các doanh nghiệp mong muốn các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn, mở rộng sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng doanh thu, đóng góp cho ngân sách và đảm bảo đời sống của người lao động./.