Tạo gắn kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
Công ty CP Chè Hà Thái đã liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã chè trong sản xuất.

Đồng hành với các hợp tác xã và người dân sản xuất chè, Công ty CP Chè Hà Thái đã xây dựng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thương hiệu tại thị trường trong và ngoài nước, liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Công ty đã triển khai, hợp tác liên kết với các hợp tác xã (HTX) sản xuất chè có xây dựng và quản lý vùng nguyên liệu tại Đại Từ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chè Hà Thái, cho biết: “Qua những quy trình, thực hiện các bước, sản xuất theo khoa học, đã mang lại cho bà con hiệu quả. Đầu tiên là bảo vệ được sức khỏe, bảo vệ được môi trường, và có được những kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất sản phẩm chè”.

Tạo gắn kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
Hoạt động của HTX Sản xuất và Kinh doanh dược liệu Phú Lương đã có bước phát triển từ khi tham gia Liên hiệp HTX Chè tỉnh Thái Nguyên.

Sản xuất các loại trà từ cây dược liệu, chủ yếu là cà gai leo, do mới thành lập, sản phẩm chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến, nên HTX Sản xuất và Kinh doanh dược liệu Phú Lương gặp khá nhiều khó khăn trong tiêu thụ. Từ khi tham gia Liên hiệp HTX Chè tỉnh Thái Nguyên, đơn vị sản xuất trà dược liệu này đã được hỗ trợ trong việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ, qua đó tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Anh Bùi Xuân Ngọc, Giám đốc HTX Sản xuất và Kinh doanh dược liệu Phú Lương chia sẻ: “Sản phẩm của chúng tôi sau khi tham gia Liên hiệp HTX Chè Thái Nguyên, tiếp cận được nhiều kênh thông tin mới, và tiếp cận đến nhiều thông tin bạn hàng, trong các chuỗi siêu thị, nguồn tiêu thụ mới rất triển vọng và tiềm năng”.

Được thành lập từ năm 2018, với 5 HTX thành viên ban đầu đều là các đơn vị sản xuất - kinh doanh chè. Đến nay, số HTX thành viên của Liên hiệp HTX Chè tỉnh Thái Nguyên đã lên đến 15. Qua gần 3 năm hoạt động, Liên hiệp đã cho thấy sự thiết thực, hiệu quả trong quan hệ hợp tác, liên kết giữa các HTX thành viên.

Ông Phạm Đức Thuận, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Chè tỉnh Thái Nguyên cho hay: “Các HTX sản xuất chè có sự liên kết với nhau thành một xâu chuỗi, tương trợ nhau, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất, khoa học công nghệ. Các thành viên Liên hiệp gắn kết với chính mình, gắn kết giữa các HTX với nhau về sản xuất chè, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn”.

Có thể thấy, việc liên kết cùng sản xuất, cùng tạo ra các sản phẩm có chất lượng đã và đang đưa các sản phẩm từ cây chè nói riêng và sản phẩm nông nghiệp nói chung đứng vững trên thị trường trong nước và quốc tế./.