Thái Nguyên 21
Cảm giác: 21
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 63%
mây đen u ám
Cập nhật: 30-11-2021 04:01:09
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 30/11/2021 00:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 03:00 22 mây cụm
Thứ ba, 30/11/2021 06:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 09:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 12:00 19 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 15:00 17 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 18:00 16 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 21:00 15 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 00:00 15 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 03:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 06:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 12:00 17 mây cụm
Thứ tư, 01/12/2021 15:00 15 mây cụm
Thứ tư, 01/12/2021 18:00 14 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 21:00 13 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 00:00 13 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 03:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 02/12/2021 06:00 23 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 09:00 23 mây rải rác
Thứ năm, 02/12/2021 12:00 17 mây rải rác
Thứ năm, 02/12/2021 15:00 15 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 18:00 14 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 21:00 13 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 00:00 13 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 03:00 21 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 06:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 03/12/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 03/12/2021 12:00 19 mây đen u ám
Thứ sáu, 03/12/2021 15:00 16 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 18:00 15 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 21:00 14 mây cụm
Thứ bảy, 04/12/2021 00:00 13 mây cụm
Thứ bảy, 04/12/2021 03:00 21 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 06:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 12:00 17 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 15:00 15 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 18:00 14 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 21:00 13 mây cụm
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Tạo điều kiện học tập cho các học sinh chưa thể trở về địa phương do dịch COVID-19

23/09/2021 07:49
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều học sinh ở địa phương khác trải qua kỳ nghỉ hè với gia đình, người thân ở Thái Nguyên đã không thể trở về địa phương khi năm học mới bắt đầu. Để việc học tập của các em không bị gián đoạn, ngành Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị cùng các nhà trường đã tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường nơi cư trú trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đảm bảo an toàn.