Tạo dấu ấn riêng trong quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị - đã psts 13.9
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 8 tháng vừa qua, Sở Xây dựng đã hoàn thành chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2040; đã thẩm định 4 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và 9 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết tại các đô thị mới; thẩm định các nội dung liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư 125 dự án nhà ở, khu đô thị… cấp 12 giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân; đưa vào vận hành hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản... Bên cạnh đó, sở đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính trên các lĩnh vực; công tác thanh tra xây dựng, phòng, chống dịch COVID-19... cũng được chú trọng thực hiện hiệu quả.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành xây dựng như: vấn đề quản lý kiến trúc và trật tự đô thị, quản lý các khu dân cư trên địa bàn; công tác quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng; thẩm định các đồ án quy hoạch... Bên cạnh đó, việc phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội; cấp phép xây dựng đối với các mỏ, công tác quy hoạch công viên và công viên cây xanh, quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung… cũng được các thành viên đoàn công tác đặc biệt quan tâm, đề cập.

Kết luận buổi làm việc, trên cơ sở đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của ngành xây dựng đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, để công tác quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị tạo được điểm nhấn mang dấu ấn riêng của Thái Nguyên. Đồng chí khẳng định, tỉnh không gây áp lực về thời gian đối với ngành xây dựng, song đòi hỏi công tác quy hoạch kiến trúc, quản lý xây dựng, quản lý nhà và phát triển đô thị phải thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt và đúng với trình tự, quy định của pháp luật. Đồng chí cũng đề nghị, Sở Xây dựng chú trọng thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước khu vực X; tăng cường công tác tham mưu cho tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án trọng điểm và đặc biệt là vấn đề quy hoạch, phát triển cây xanh đô thị… góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh Thái Nguyên./.