Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Chẳng hạn, đối với việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và BH sức khỏe, một hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 90 triệu đồng - 100 triệu đồng. Hoặc vi phạm quy định về sản phẩm BH, hoa hồng BH sẽ bị phạt từ 60 -70 triệu đồng. Phạt tiền từ 90 - 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài chi trả hoa hồng đại lý, hỗ trợ, thưởng và quyền lợi khác vượt quá mức tối đa quy định./.