Mức trần học phí đại học chưa tự chủ dao động từ 13,5 - 27,6 triệu đồng/năm học (10 tháng).Các trường đại học tự chủ có mức học phí cao hơn từ 2 - 2,5 lần so với các trường chưa tự chủ. Thống kê từ nhiều trường đại học cho thấy mức học phí dự kiến cho năm học tới phần lớn chạm trần.