Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021
Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng về những thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

Năm 2020, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên; đồng thời nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chỉ đạo các đơn vị triển khai phương thức giảng dạy trực tuyến (online) kết hợp với giảng dạy truyền thống ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19.

Năm 2021, Đảng bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và quản lý phòng, chống sự xâm nhập hoạt động của các tà đạo, tổ chức tự xưng trong cán bộ, viên chức và sinh viên.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho nhiều đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 5 năm liên tục và năm 2020./.