Tăng cường thực hiện xét nghiệm sảng lọc phát hiện sớm các trường hợp nghỉ nhiễm COVID - 19
Tăng cường thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Theo đó, để tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân tại: các khu nhà trọ cho người lao động, sinh viên tại địa bàn quản lý, đặc biệt là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình; các cụm dân cư có người liên quan đến các ca bệnh COVID - 19 mới phát hiện tại tỉnh; tăng cường phối hợp rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương; kịp thời phát hiện và tham mưu áp dụng biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định./.