Công văn có nêu:

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ nay đến Tết Nguyên đán
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ nay đến Tết Nguyên đán
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ nay đến Tết Nguyên đán