Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Ngành chức năng tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 từ ngày 01/3-31/3/2023.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát chủ động dịch bệnh trên đàn vật nuôi để phát hiện sớm, cảnh báo, xử lý các trường hợp vật nuôi bị bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm, bệnh thuộc diện phải công bố dịch. Tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 từ ngày 01/3-31/3/2023; tổ chức tiêm phòng vắcxin đợt 1/2023 theo đúng quy định. Công an tỉnh, lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm./.