Tăng cường thanh, kiểm tra kinh doanh thuốc thú y
Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc thú y.

Chỉ tính riêng trong tháng 6-2022, Chi cục đã kiểm tra 350 lượt sản phẩm thuốc thú y, vắc-xin tại các 19 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, cơ sở khám chữa bệnh động vật ở 4 huyện, thành phố gồm: Phổ Yên, Phú Bình, Đại Từ và Đồng Hỷ. Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số cơ sở chấp hành đúng quy định về nhãn hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, các sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam. Cùng với kiểm tra, chi cục cũng tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh thuốc thú y tuân thủ đúng theo các quy định của Nhà nước, không lưu hành các loại thuốc kém chất lượng, gây thiệt hại cho người chăn nuôi./.