Tăng cường sự phối hợp trong công tác nội chính, dân vận
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong quý III, các cơ quan khối nội chính và khối dân vận tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân vận.

Triển khai nhiệm vụ công tác quý IV, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị 2 khối cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm, tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp năm 2023; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, nhất là các vụ án điểm, các vụ án tham nhũng, kinh tế, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở. Đồng thời, có các giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.