Trung bình mỗi tháng ngày, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên phát sinh dưới 5kg rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm gồm chất thải sắc nhọn, chất thải giải phẫu, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn. Tuy lượng rác phát sinh không nhiều, nhưng bệnh viện đã chú trọng thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phân loại, tập kết và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Tăng cường quản lý rác thải y tế
Thu gom và xử lý rác thải y tế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan, phát tán mầm bệnh.

Điều dưỡng CKI Phạm Thị Hải Yến, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên cho biết: "Sau khi có rác thải lây nhiễm phát sinh tại nguồn thì chúng tôi sẽ thu gom tại nơi tiêm phòng tiêm, sau đó sẽ tập kết tại vị trí thu gom rác thải, và phối hợp ký hợp đồng với công ty có đủ chức năng để vận chuyển xử lý. Ngoài ra hằng năm chúng tôi cũng tuyên truyền, tập huấn lại cho tất cả các đội ngũ cán bộ viên chức, cán bộ hộ lý, công ty vệ sinh đi thu gom rác".

Chất thải y tế có thể tác động xấu tới con người và tất cả các khía cạnh của môi trường, nhất là đất, nước, không khí. Do vậy, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn xác định công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải y tế là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan, phát tán mầm bệnh.

Tăng cường quản lý rác thải y tế
Chú trọng thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phân loại, tập kết và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Điều dưỡng CKI Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết: "Tất cả các chất thải đều được phân loại ngay tại nơi phát sinh và cho vào thùng màu vàng đậy kín, khi thu gom vận chuyển phải đóng túi 2 lớp màu vàng, sau đó nhân viên khoa kiểm sát khuẩn sẽ đến thu gom vận chuyển bằng xe chuyên dụng có nắp đậy kín vận chuyển về nhà lưu giữ chất thải chung của bệnh viện để bàn giao cho công ty Môi trường Đô thị theo quy định".

Việc quản lý, xử lý tốt chất thải y tế sẽ góp phần bảo vệ môi trường, tránh lây lan nguồn bệnh ra cộng đồng. Do vậy, thời gian tới, các cơ sở y tế cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý rác thải y tế, đặc biệt có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ đối với những đơn vị chuyên sử lý rác thải y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.