Tăng cường phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng COVID-19
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng COVID-19.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và kế hoạch phân bổ vắc xin COVID-19 cuối năm 2022; tăng cường biện pháp phòng các bệnh do virus adeno gây ra; các địa phương cũng thảo luận để tháo gỡ một số khó khăn cũng như giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng COVID-19.

Theo báo cáo, tính đến ngày 20/9, toàn quốc triển khai tiêm được gần 260 triệu mũi vắc xin. Tại tỉnh Thái Nguyên đến nay tiến độ tiêm cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi: mũi 1 đạt 90,5%, mũi 2 đạt 63,7%; Nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi: mũi 1 đạt 99,7%, mũi 2 đạt 99,4%, mũi nhắc lại lần 01 đạt 73,8%; Nhóm từ 18 tuổi trở lên: mũi 1 đạt 99,4%; mũi 2 đạt 99,3%; mũi nhắc lại lần 1 đạt 80,2%; mũi nhắc lại lần 2 đạt 74%.

Tại Hội nghị, Bộ y tế đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tiển khai tốt công tác tiêm chủng vắc xin COVID -19,cho người dân; liên tục cập nhật số liệu tiêm chủng lên phần mềm quốc gia; tổ chức tốt các biện pháp phòng ngừa bệnh do virus adeno gây ra để phát hiện sớm không để dịch lây lan; dự báo tình hình các loại dịch trên toàn quốc để người dân nắm được để có biện pháp phòng chống thích hợp.