Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch; thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng, chống dịch; duy trì hoạt động tốt các đội phản ứng nhanh, tổ tự quản tại các xóm, tổ dân phố.

Qua đó, giúp nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp; đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.