Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác ra, vào tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác ra, vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, giao Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tất các trường hợp người ra vào tỉnh, đặc biệt là người từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nam và Thành phố Hà Nội vào tỉnh Thái Nguyên; chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định tại Công văn số 4616/UBND-KGVX ngày 26/9/2021 và Công văn số 4716/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Tuyên truyền, vận động người dân từ địa phương, khu vực nêu trên không tự ý di chuyển về quê; trường hợp muốn trở về tỉnh Thái Nguyên phải liên hệ với chính quyền địa phương nơi đang cư trú lưu trú và thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly phòng, chống dịch theo quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn các Chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tạo “làn xanh” đối với người đi trên các phương tiện: xe cứu thương, xe công vụ, xe chở công nhân, xe buýt, xe lưu thông trong tỉnh, xe vận tải hàng hóa có Giấy nhận diện QR Code còn thời hạn để đảm bảo lưu thông nhanh chóng, thuận tiện. Kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống camera giám sát và chỉ thực hiện kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế đối với người đi trên các phương tiện từ ngoài tỉnh vào Thái Nguyên.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp từ các vùng có dịch vào tỉnh Thái Nguyên; chỉ đạo Tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường hoạt động, rà soát người từ các tỉnh, thành phố khác đến hoặc trở về địa phương; kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc tại địa phương./.