Công trình nhà ở của gia đình ông Khúc Hồng Thái, xóm Đấp 3 là một trong 7 công trình được UBND thành phố Phổ Yên cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn phường Đắc Sơn từ đầu năm cho đến nay, việc thay đổi tư duy ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý trật tự xây dựng là một trong những chuyển biến rõ rệt từ khi phường Đắc Sơn được thành lập.

Tăng cường công tác quản lý xây dựng và mỹ quan đô thị
Ngôi nhà đang được xây dựng của gia đình ông Thái ở xóm Đấp 3, phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên.

Ông Khúc Hồng Thái - Xóm Đấp 3, phường Đắc Sơn cho biết: "Trước chúng tôi làm nhà cũng được Nhà nước cấp giấy phép thì chúng tôi mới làm".

Sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân về công tác quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở, các tổ dân phố trên địa bàn.

Anh Cao Văn Thiệp - Tổ trưởng Tổ dân phố Chùa 2, phường Đắc Sơn cho biết: "Sau khi có các văn bản tuyên truyền của Nhà nước gửi xuống, chúng tôi là người tuyên truyền đến bà con trong tổ dân phố thì mọi người dân thực hiện rất tốt".

Ông Dương Quang Ca - Tổ dân phố Chiềng, phường Đắc Sơn cho biết: "Người dân cơ bản đã nhận thức được về tầm quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh trang về hành lang giao thông, hay xây dựng nhà cũng thực hiện và chấp hành tốt các hướng dẫn văn bản theo đúng quy định".

Tăng cường công tác quản lý xây dựng và mỹ quan đô thị
Cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, từng bước hình thành không gian đô thị.

Trong những năm gần đây, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân Đắc Sơn không ngừng được cải thiện nâng cao, cùng với đó cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, từng bước hình thành không gian đô thị. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Ông Lê Đức Lam, Phó Chủ tịch UBND phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên cho biết: "UBND phường đã thành lập đội quản lý trật tự xây dựng, đã tiến hành nhắc nhở các hộ không để lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng, thực hiện các các nhiệm vụ đảm bảo hành lang thông thoáng".

Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự đồng thuận chung tay của người dân trong mục tiêu phát triển đô thị là điều kiện để phường Đắc Sơn ngày càng phát triển, kết hợp tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội.