Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giao Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 9830/BYT-DP ngày 19/11/2021 và văn bản số 9500/BYT-DP ngày 08/11/2021 (gửi kèm theo), tiếp tục phối họp thực hiện nghiêm, hiệu quả đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, chống COVID-19 theo Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; yêu cầu tất cả các cơ sở y tế đảm bảo vật tư, hóa chất, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.

- Có phương án huy động các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia hỗ trợ nhân lực, thuốc, trang thiết bị... để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là hỗ trợ hoạt động tiêm chủng, tham gia công tác giám sát, phát hiện các trường họp nghi nhiễm, cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng, chống dịch như đối với các cơ sở y tế công lập; chuẩn bị sẵn sàng phương án và thực hiện các chế độ đối với nhân viên của cơ sở y tế ngoài công lập theo quy định hiện hành.

- Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoàn thiện kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để vận hành Bệnh viện cấp cứu bệnh nhân nặng (ICU) khi có yêu cầu.

2. Yêu cầu các cơ sở y tế

- Tuân thủ quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để, tuyệt đối không để dịch lây lan, bùng phát trong cơ sở y tế.

- Nghiêm túc thực hiện phân luồng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đối với tất cả các trường hợp đến khám chữa bệnh, làm việc, cung cấp dịch vụ hàng hóa, bảo dưỡng thiết bị y tế...; thực hiện xét nghiệm sàng lọc người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở... kịp thời cách ly, khoanh vùng trường họp có kết quả xét nghiệm dưcmg tính với SARS-CoV-2, chủ động bố trí xe vận chuyển người bệnh đến Bệnh viện điều trị COVID-19 theo chỉ đạo của Sở Y tế và đưa các trường hợp F1 đi cách ly theo quy định.

- Hạn chế việc thăm hỏi trực tiếp của người nhà người bệnh trong thời gian bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế.

- Cán bộ y tế, các khoa phòng, bộ phận có nguy cơ lây nhiễm cao phải nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm ngặt quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân, không chuyển lên tuyến trên đối với bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng để phòng tránh quá tải và nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế