Cùng với đó, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thống nhất phương án hỗ trợ, đưa, đón thí sinh thuộc diện F1, F2 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; thực hiện phun khử khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho các thí sinh, cán bộ, nhân viên làm công tác thi; kịp thời cung cấp danh sách F0, F1, F2… cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi nhằm phục vụ công tác chống dịch.

Giao Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cho tỉnh các phương án tài chính đảm bảo phục vụ Kỳ thi; Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn tốt đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác thi; chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác thi và phòng, chống dịch…Ban Chỉ đạo kỳ thi cần có phương án dự phòng cho tất cả các khâu để huy động khi cần thiết. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đẩy đủ, chính xác và kịp thời tới người dân…tạo mọi điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng quy định./.