Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm
Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh Thái Nguyên

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã hướng nhiều đến cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả nổi bật; công tác điều tra, truy tố, xét xử thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai. Tỷ lệ điều tra khám phá vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra như: 9 tháng năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội giảm 5,1 % so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt trên 92%, vượt chỉ tiêu 17,4 %; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 93 %, vượt chỉ tiêu 3,3 %. Qua đó, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại diện đoàn kiểm tra của Chính phủ đã đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao. Nhất là, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nêu rõ thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò xung kích của lực lượng công an; tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn kiểm tra của Chính phủ tiếp thu, tổng hợp trình Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ xem xét, trả lời trong thời gian tới.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra nội dung này đối với thị xã Phổ Yên. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu về phòng chống tội phạm.

Thời gian tới, thị xã cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm; tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở để tránh phát sinh thành điểm nóng; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm./.