Tái tạo nguồn lợi thủy sản
Năm 2021, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên thả 118.000 con cá giống đủ kích cỡ

Với hệ thống sông ngòi, ao, hồ, Thái Nguyên có nhiều lợi thế về nguồn thủy sản tự nhiên. Tuy nhiên, những năm gần đây, do sản lượng khai thác tăng, sức ép về dân số, khai thác tận diệt, ô nhiễm môi trường… đã làm mất nơi cư trú của nhiều loài thủy sản khiến nguồn lợi thủy sản bị suy giảm. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng và người dân đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên thông tin: “Năm nay chúng tôi thả 118.000 con cá giống đủ kích cỡ, kích thước đảm bảo tiêu chuẩn từ 10-15cm”.

Hoạt động thiết thực được Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tổ chức hàng năm nhằm bổ sung, khôi phục và tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng mật độ quần thể của các loài thủy sản đã bị khai thác cạn kiệt. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, tránh tình trạng đánh bắt tận diệt.

Ông Trần Ngọc Giáp, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thái, huyện Đại Từ cho biết: “Chương trình thả cá giống rất ý nghĩa đối với Hồ Núi Cốc, làm phong phú thêm nguồn lợi thủy sản. UBND xã đã tuyên truyền đến nhân dân cấm đánh bắt, phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản…”.

Để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực tự nhiên, trong thời gian tới, đơn vị quản lý các hồ chứa nước lớn sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm một số hành vi sử dụng dụng cụ đánh bắt tận diệt để khai thác thủy sản. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức, tuyên truyền cho cán bộ quản lý thủy sản và người dân trên địa bàn các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần đưa phong trào thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.