Tái giám sát việc thực hiện kết luận về công tác cải cách hành chính
Đoàn công tác của HĐND tỉnh tổ chức tái giám sát kết quả thực hiện các kết luận của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính đối với một số địa phương, đơn vị

Căn cứ thông báo Kết luận số 62 ngày 27/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể để thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó tập trung triển khai công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính Par - Index của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2019 đã cải thiện đáng kể, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố (tăng 4 bậc so với năm 2018), chỉ số năng lực cạnh tranh PCI xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2018).

Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cho hay: "Chúng tôi bám sát vào Đề án cải cách hành chính của thị xã Phổ Yên giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào vấn đề sắp xếp, tổ chức bộ máy trên địa bàn; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trên toàn địa bàn gắn với chính quyền điện tử; đặc biệt giải quyết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, từ đó đem lại niềm tin cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai giải quyết vấn đề hành chính trên địa bàn thị xã Phổ Yên".

Một số tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính được nêu tại kết luận đã cơ bản được khắc phục, như: việc bố trí cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn hoặc hợp đồng lao động làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa; kiện toàn Bộ phận 1 cửa và ban hành quy chế hoạt động theo quy định tại Nghị định số 61 của Chính phủ; quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Ông Dương Ngọc Khuyên, xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên chia sẻ: "Trước đây, thủ tục thường chậm hơn; nhưng những năm gần đây, phong cách phục vụ tận tình và chu đáo, nên mọi hồ sơ giải quyết rất nhanh, người dân cảm thấy phấn khởi".

Ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên cho biết: "Đối với Đảng bộ tập trung công tác cải cách hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức gương mẫu trong việc thực thi công vụ. Mỗi cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tính nêu gương trong mọi công việc".

Cùng với đó, việc bố trí kinh phí giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được trên 2.200 biên chế, bằng 7,5% so với tổng biên chế được giao năm 2015. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị cũng cho thấy, tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn vẫn chưa được khắc phục triệt để; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước chưa được cải thiện đáng kể, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đạt thấp, năm 2019 giảm 27 bậc so với năm 2018. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt thấp; chưa xây dựng được quy trình, quy chế phối hợp thực hiện liên thông về đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tái giám sát việc thực hiện kết luận về công tác cải cách hành chính
Ông Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên trao đổi với phóng viên

Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm: "Trong thời gian tới, về công tác cải cách thủ tục hành chính, đầu tiên chúng ta phải rà soát lại tất cả những chỉ số vừa được đánh giá về cải cách thủ tục hành chính năm 2019 để thấy được những ưu điểm và những tồn tại cần khắc phục để đề ra những giải pháp kịp thời, các biện pháp cải thiện thủ tục hành chính trong năm 2020; đặc biệt, kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính để chấn chỉnh kịp thời đối với cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ công tác cải cách hành chính để đảm bảo yêu cầu đề ra".

Những ý kiến, kiến nghị tại các buổi khảo sát, giám sát sẽ được Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và báo cáo theo quy định, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.