Thái Nguyên 18
Cảm giác: 18
Cao/Thấp: 18/18
Độ ẩm: 72%
mây cụm
Cập nhật: 27-11-2021 06:01:01
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 27/11/2021 00:00 18 mây cụm
Thứ bảy, 27/11/2021 03:00 20 mây cụm
Thứ bảy, 27/11/2021 06:00 23 mây rải rác
Thứ bảy, 27/11/2021 09:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 27/11/2021 12:00 19 mây thưa
Thứ bảy, 27/11/2021 15:00 18 mây thưa
Thứ bảy, 27/11/2021 18:00 16 mây thưa
Thứ bảy, 27/11/2021 21:00 16 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 28/11/2021 00:00 16 mây thưa
Chủ nhật, 28/11/2021 03:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 28/11/2021 06:00 26 mây cụm
Chủ nhật, 28/11/2021 09:00 25 mây cụm
Chủ nhật, 28/11/2021 12:00 21 mây cụm
Chủ nhật, 28/11/2021 15:00 19 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 28/11/2021 18:00 18 mây rải rác
Chủ nhật, 28/11/2021 21:00 17 mây đen u ám
Thứ hai, 29/11/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 29/11/2021 03:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 29/11/2021 06:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 29/11/2021 09:00 26 mây cụm
Thứ hai, 29/11/2021 12:00 21 mây cụm
Thứ hai, 29/11/2021 15:00 20 mây cụm
Thứ hai, 29/11/2021 18:00 21 mây đen u ám
Thứ hai, 29/11/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 00:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 03:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 06:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 09:00 23 mây cụm
Thứ ba, 30/11/2021 12:00 19 mây cụm
Thứ ba, 30/11/2021 15:00 17 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 18:00 16 mây cụm
Thứ ba, 30/11/2021 21:00 16 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 00:00 16 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 03:00 21 mây cụm
Thứ tư, 01/12/2021 06:00 24 mây cụm
Thứ tư, 01/12/2021 09:00 24 mây cụm
Thứ tư, 01/12/2021 12:00 18 mây cụm
Thứ tư, 01/12/2021 15:00 16 mây thưa
Thứ tư, 01/12/2021 18:00 15 mây thưa
Thứ tư, 01/12/2021 21:00 15 mây đen u ám
Xem thêm
    Trước         Sau