Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Thái Nguyên: 188 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở giáo dục hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch học phí đã thu vào đầu năm học 2022-2023

1 kết quả
Thái Nguyên: 188 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở giáo dục hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch học phí đã thu vào đầu năm học 2022-2023

Thái Nguyên: 188 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở giáo dục hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch học phí đã thu vào đầu năm học 2022-2023

Ngày 24/3, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn ...
    Trước         Sau