Thái Nguyên 16
Cảm giác: 16
Cao/Thấp: 16/16
Độ ẩm: 97%
mây đen u ám
Cập nhật: 22-01-2022 04:01:10
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/01/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/01/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/01/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/01/2022 09:00 20 mây đen u ám
Thứ bảy, 22/01/2022 12:00 18 mây đen u ám
Thứ bảy, 22/01/2022 15:00 19 mây đen u ám
Thứ bảy, 22/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/01/2022 09:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 23/01/2022 12:00 21 mây rải rác
Chủ nhật, 23/01/2022 15:00 20 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 23/01/2022 18:00 19 mây thưa
Chủ nhật, 23/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 21 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 20 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Xem thêm
    Trước         Sau